REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA APIMA, 5 MARZO, 19:00hrs

Estimados compañeros de Junta:

Convocamos reunión ordinaria de la Junta para el próximo miércoles día 05 de marzo en lugar y horas habituales, es decir, a las 19 horas en la Biblioteca del Instituto, con el siguiente orden del día

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior – adjuntamos borrador –

2.- Concurso Logo Amipa.
3.- Transporte Escolar.
4.- Reparto de los carnets de los/as asociados/as
5.-  Funcionamiento del Apima:
-Relación con otras Apimas de la zona.
      -Cursos formativos de la Fapa.
      -Proyecto Integratek.
      -Elaborar un planning de trabajo como Apima.
6.- Ruegos y preguntas.

Un saludo,

Laureano Fdez. García – secretario

Amipa IES Joan Maria Thomàs

Recordamos a todos los padres que estáis invitados a asistir a las reuniones de la Junta.

Anuncios
de apimajmthomas

NO AL CANVI INJUSTIFICAT DELS LLIBRES DE TEXT

La nova llei educativa LOMCE que començarà a implantar-se el proper curs duu implícits uns canvis als currículums que provocarà que les editorials canviïn els llibres de text per adaptar-los-hi.

A la imposició d’una nova llei educativa que neix fora consens, ara hem d’afegir uns innecessaris i inacceptables perjudicis econòmics per a les famílies, que ens obliguen a plantejar-nos quina ha d’esser la nostra resposta.

Surten veus que reclamen un debat seriós sobre l’excessiu paper que té el llibre de text i sobre la vertadera gratuïtat del sistema educatiu. Veus que fins i tot plantegen si és necessari algun tipus d’acció conjunta i contundent de les famílies a la compra de llibres de text.

En aquest context la Plataforma estatal per l’Educació Pública, de la que forma part la nostra confederació CEAPA, ha engegat una campanya perquè els centres educatius no canviïn els llibres de text, malgrat els canvis curriculars.

 ”NO AL CANVI INJUSTIFICAT DE LLIBRES”

Vos proposam que vos adheriu a aquesta campanya demanant un Consell Escolar Extraordinari per debatre i aprovar, si escau, un document que aprovi:

 • mantenir els llibres de text fins que s’hagin utilitzat com a mínim quatre anys
 • crear/potenciar un banc de llibres al centre
 • iniciar una revisió del Projecte Educatiu del centre per implantar mètodes d’ensenyament en els quals els llibres de text perdin el seu rol principal i s’utilitzin només com a material de biblioteca d’aula.

Gràcies com sempre per la vostra feina i implicació,

FAPA Mallorca

de apimajmthomas

Reunió Presidents FAPA Mallorca 08/02/2014

Reunió Presidents FAPA Mallorca               08/02/2014
Lloc: Saló d’actes IES Marratxí

Ordre del dia
1.- Arribada i acreditacions.
2.- Informacions diverses sobre projectes:
a. Projecte FERYA II
b. Nou projecte amb la Conselleria de Benestar
c. Projecte Amiant
d. Cursos de formació per APIMA
e. ILP/Pacte social de l’educació.
3.- TIL – Situació actual i alternatives
4.- Llei de Símbols – Abast de la llei, actuacions i noves propostes
5.- LOMCE – Principals problemes i reacció a l’aplicació immediata
6.- Altres temes.

Reunió_presidents 8_02_2014

de apimajmthomas

INFORME APLICACIÓ TIL A 1r ESO DE ADESMA

adesmaL’associació de directors de secundària de Mallorca (ADESMA) ha donat a conèixer l’informe sobre la implantació del TIL  a 1r d’ESO que han fet durant el mes de gener.

Les conclusions finals són contundents:

“De l’anàlisi realitzada es reforça la interpretació que manté que el projecte TIL, tal i com està plantejat actualment, incrementa la possibilitat de fracàs en la majoria de casos

“… sense que de moment hi hagi evidència, ja que no s’ha realitzat cap estudi pilot, de que pugui millorar les competències lingüístiques de l’alumnat.”

Aquestes conclusions corroboren els resultats de l’informe de FEDEA i la Universidad Carlos III,

hay un claro efecto negativo en el aprendizaje de la asignatura enseñada en inglés (Conocimiento del medio) para los niños cuyos padres tienen, como máximo, estudios secundarios obligatorios

L’informe s’ha realitzat sobre 35 IES, el 71% de centres públics de Mallorca, que estan aplicant el TIL a 3.700 alumnes de 1r d’ESO.

Altres conclusions interessants de l’informe:

 • “Dels resultats en podem extreure que “cadascú fa el que pot”. La improvisació en la implantació del projecte no ha permès el disseny de criteris metodològics comuns i l’Administració Educativa, la responsable de tot plegat, no ha donat cap tipus d’orientació ni formació específica al professorat.”
 • el 18% dels centres no han començat a impartir matèries en anglès
 • el 51% no imparteixen totes les matèries previstes en el seu Projecte TIL per manca de professorat
 • el 29% de les sessions que s’haurien d’impartir en anglès no es poden fer pel mateix motiu
 • el 75% dels professors han de completar les explicacions en castellà/català
 • el 25% dels professors fan íntegrament en anglès, en aquests casos els resultats empitjoren
 • només el 37% fa servir els materials didàctics íntegrament en anglès
 • en el 65% dels casos els alumnes fan servir a les classes i proves o treballs d’avaluació el castellà/català, ja que no tenen les competències lingüístiques necessàries per a poder fer-ho en anglès.
 • el 60% han hagut de rebaixar els continguts de les matèries que es fan en anglès
 • Aquesta rebaixa de continguts pot suposar un problema i un greuge comparatiu a les revàlides que implantarà la LOMCE a final de l’ESO
 • els resultats són significativament inferiors al del curs passat (en alguns casos un 30% menys d’aprovats) malgrat les mesures “pal·liatives” que s’han aplicat
 • el 75% dels centres no disposa de professorat per fer suport a les assignatures afectades
 • el 42% dels centres no disposa d’auxiliars de conversa

de apimajmthomas

TRANSPORT ESCOLAR BUNYOLA-SON SARDINA

15kids_bus2

Estimats pares i mares, volem comunicar-vos què la Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats ha autoritzat, a la fi, la petició del pares i mares d’incorporar una nova aturada al carrer Guimerò (davant de l’institut).

Aquesta mesura només afecta a les 8 del matí. La tornada dels nins a casa a les 15:00 segueix lluny de l’institut. L’Apima seguirà demanant una solució a la Conselleria.

de apimajmthomas