Imagen

CONCURS LOGO APIMA JOAN MARIA THOMÀS

Des de l’Apima volíam agrair a tots els nins i nines que han participat al concurs del logo de l’Apima Joan Maria Thomàs, així com al Departament d’Educació Plàstica i Visual pel seu suport.

Del 31 de març al 6 d’abril se fará l’ exposició dels logos presentats a l’institut i a la pàgina web de l’Apima: apimajmthomas.wordpress.com

El jurat que seleccionarà els finalistes estarà format per: una artista convidada, una professora del Departament d’Educació Plàstica i Visual i una mare de l’Apima.

Del 7 d’abril al 13 d’abril s’exposaran els logos finalistes i es podrà votar on-line des de la pàgina de l’Apima.

El día 15 de abril es farà públic el logo guanyador.

de apimajmthomas

FAPA: ASSEMBLEA ORDINÀRIA 28 DE MARÇ

El passat 28 de març varem participar a la XXV Assemblea Ordinària de la FAPA on es va revisar i aprovar per unanimitat tota l’activitat del darrer any.
També es va definir i aprovar el projecte pel 2014, amb la consigna de mantenir la línia de treball posant en valor el nostre actiu més valuós, la confiança de les 32.850 famílies que formen part de les nostres 184 associacions. Som conscients que representam un col•lectiu divers, però si totes aquestes famílies creuen en el nostre paper social i en la nostra capacitat per influir sobre el model d’educació que volem pel nostres fills, haurem de treballar per estar a l’alçada de les circumstàncies.
Les APIMA vàrem coincidir que cal seguir treballant per garantir la participació activa i proactiva de les famílies i que és la nostra responsabilitat evitar caure en el desencís i aportar la nostra alternativa sobre una EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT.
També es varen tractar de forma monogràfica dos temes importants: la pèrdua de competències dels Consells Escolars als centres després de l’aplicació de la LOMCE i el problema de la la compra dels llibres de text, davant l’obligatorietat de canvi que ens imposen TIL i LOMCE.
Sobre el paper de les famílies als Consells Escolars es va afirmar que després d’aquesta passa enrere en la normativa, les famílies hem de mantenir la nostra postura reivindicativa i hem de demostrar que la nostra participació és una peça clau pel bon funcionament dels centres. Es varen fer vàries propostes entre les quals destaca una campanya informativa per a les famílies i la redacció d’una declaració que es votaria als Consells Escolars reclamant aquesta situació.
Pel que fa als llibres de text, les APIMA som conscients que la nova normativa limita molt la nostra capacitat d’acció i insta a canviar els llibres pel curs que ve, però la situació socioeconòmica de moltes famílies i la gratuïtat de l’educació pública que ordena la Constitució ens obliga a EXIGIR resposta a les administracions. En aquest sentit les propostes de l’assemblea anaven orientades a informar a les famílies, adherir-nos a les campanyes que a nivell estatal s’han iniciades des de la Plataforma de Marees Verdes i fins i tot arribat el cas a la insubmissió al canvi de llibres, a vegades més insolvència que insubmissió pròpiament.
Tant en el tema dels Consells Escolars com el dels Llibre de text es va parlar, en tot moment, de comptar amb la coordinació indispensable amb el cos docent, qui hauria de posicionar-se per facilitar la unitat de les comunitats educatives. Es va parlar, per exemple, de proposar als docents la possibilitat d’elaborar i compartir materials didàctics per tal d’evitar la compra de nous llibres de text.
En definitiva, estam satisfets amb la tasca feta i ens trobam en un bon estat de salut per encarar el repte d’un nou any de feina, conscients que tot està en les nostres mans, amb les nostres capacitats i les nostres limitacions.
Per FAPA Mallorca, doncs, l’any 2014 serà l’any de la resiliència, un terme que mescla psicologia i mecànica, i que es defineix com la capacitat de les persones de resistir i superar les agressions contínues, i sortir-ne reforçades d’elles.
VOLEM LA MILLOR EDUCACIÓ PELS NOSTRES FILLS.
AVUI MÉS QUE MAI PENSAM QUE CAL UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT.

de apimajmthomas

Marxa per l’educació: dissabte 12 d’abril

Marxa per l’educació: dissabte 12 d’abril, l’Assemblea de docents us convida a la marxa per un sistema educatiu digne, arrelat a la nostra cultura i obert al món. No volem fer cap passa enrere en la qualitat de l’ensenyament. Pels nostres nins, pels nostres joves, pel futur. CAP PASSA ENRERE, TOTES LES PASSES ENDAVANT. Quantes passes vols fer tu pel futur dels teus fills, alumnes, néts, nebots, germans, amics? Quantes passes podem fer tots plegats? Entra a la pàgina web http://marxaxleducacio.blogspot.com.es i inscriu-t’hi!
de apimajmthomas

TRANSPORT ESCOLAR BUNYOLA-SON SARDINA

15kids_bus2

Estimats pares i mares, volem comunicar-vos què la Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats ha autoritzat, a la fi, la petició del pares i mares d’incorporar una nova aturada al carrer Guimerò (davant de l’institut).

A partir de dilluns 24 de març l’autobús de Bunyola-Son Sardina deixarà i recoirà els nins davant de l’institut, al carrer Guimerò.

de apimajmthomas