CONCLUSIONS DE LA JORNADA DE DEBAT 15 d’ABRIL 2014 IES. JOAN M. THOMÀS DE PALMA

Tema 2. L’educació com a servei públic.

– Com s’aconsegueix que la xarxa de titularitat pública a tots els nivells educatius garanteixi l’educació com a servei públic universal, gratuït i de qualitat?
És bàsic que els governant creguin en l’educació púbica i la dotin suficientment. En aquest sentit, és imprescindible recordar que l’educació no és una despesa sinó una inversió. Els responsables polítics hi ha de creure.
Finalment, es matisa el concepte d’”educació gratuïta”. En realitat no és gratuïta: la pagam tots amb els nostres imposts.

– Com es justifica el finançament amb fons públics de la xarxa de centres de titularitat privada?
Si va en detriment de l’ensenyament públic no té cap justificació. No s’hi ha de fer negoci amb l’educació. Si hagués dotació i suport suficient per a la xarxa pública, no faria falta la privada.

– Què significa llibertat d’educació? És el mateix que llibertat d’elecció de centre?
No és el mateix.

– Quines condicions serien acceptables per poder subvencionar amb recursos públics un centre amb un ideari determinat?
No n’hi ha. No s’hauria de fer. El dret a l’educació s’ha de garantir amb un ensenyament universal, obligatori i gratuït.
En aquest sentit ens trobam amb una forta contradicció: Per una banda, la gent que ha estat formada aquí –¬és a dir, que han rebut una forta inversió pública– després no troben feina i se n’han d’anar de fora, de manera que es perd la inversió realitzada.
Contràriament, molta de la gent que arriba a fer feina aquí no està formada i, per tant, la nostra productivitat és baixa i poc competitiva.
S’ha d’invertir en qualitat i en quantitat.

 
Tema 4. Atenció a la diversitat.

– Creus que l’actual model educatiu contempla adequadament l’atenció a la diversitat?
No la contempla adequadament i, a més, els sistema de revàlides implementat per la LOMCE empitjoraran la situació.
Als centres públics la diversitat és major i, per tant, també ho són les necessitats per atendre-la.
El sistema educatiu actual està equivocat quant a objectius i continguts.

– Penses que és possible i convenient un model d’escola totalment inclusiva?
Seria bo i, sobretot, necessari. Però fan falta recursos i noves estratègies i metodologies. Sense més recursos (especialment pel que fa a les ràtios) no es pot fer res ni avançar.

– Falten tan sols més recursos o hi ha mancances estratègiques per atendre com cal l’atenció a la diversitat ?
– Quins recursos són necessaris per atendre la diversitat dins l’escola?
Les dues coses.
Es necessita un major suport econòmic: ràtios, formació, coordinació… També major autonomia de centre per atendre les necessitats específiques.
Ara hi ha unes directrius massa marcades, que no permeten atendre les necessitats específiques.
És evident que fa falta un canvi metodològic radical. S’ha d’ensenyar de manera diferent, perquè el sistema actual no funciona. S’ha d’ensenyar a pensar.

–Com podem fer que la diversitat sigui realment un enriquiment i no un problema dins els centres educatius?
Es necessitaria un canvi social global. LA diversitat ben treballada és enriquidora per a tothom, perquè tots som iguals i tots són diferents.

Tema 7. La participació i la gestió democràtica en el sistema educatiu.

– S’ha de recuperar el paper dels Consells Escolars com a òrgan de participació de la comunitat educativa?. Com es pot potenciar el seu paper?
Hauríem de millorar la representativitat dels representants de cada estament.
Es constata que el funcionament dels centres ha sofert un retrocés democràtic de gran magnitud.

– Quines mesures s’haurien de prendre per garantir i fomentar la participació de les famílies?
L’APIMA ha de mobilitzar els pares i els ha d’informa en el període d’eleccions a Consell Escolar.

– Quines mesures es poden prendre per garantir i fomentar la participació dels alumnes?
S’haurien de fer reunions prèvies a la celebració dels CE. Igualment es fonamental la rendició de comptes. S’han d’articular espais de debat previs i posteriors a les celebracions dels Consells Escolars.
En el moment de les eleccions cal fer campanyes informatives per transmetre les funcions i els objectius del Consell Escolar.

–Com es pot facilitar la participació de l’entorn en els centres educatius?
Hauríem d’aconseguir obrir els centres a l’entorn, als ciutadans. Acollir activitats que servesquin de factor de cohesió.

És molt important la participació dels pares. A secundària, l’acompanyament dels pares ha de ser diferent, perquè també s’ha de treballar l’autonomia. Però els pares no han d’esser exclosos mai: ni pel sistema, ni pel centre, ni pels seus propis fills.

El centre s’ha de fer atractiu a les famílies. Crear un centre cívic, integrat en l’entorn amb infraestructures al servei de l’entorn i oferta d’activitats.

IMG_0364 IMG_0349 IMG_0358 IMG_0359

 

de apimajmthomas

GUANYADOR DEL LOGO DE L’APIMA….

Estimats amics i famílies… ja tenim GUANYADOR DEL CONCURS DE LOGO DE L’APIMA….

És un al·lot de secundària, de quart i del grup A. És la primera vegada que guanya un concurs d’aquest tipus i esperam què a partir d’ara en guanyi molts més.

PEDRO CHAVARRÍA GONZÁLEZ

Aquest és el nostre guanyador…i el seu logo….

40

ENHORABONA!!!

El pròxim 30 d’abril es farà entrega del premi a l’institut amb motiu de la celebració del “dia de Sant Jordi”.

de apimajmthomas

LOGO: AND THE WINNER IS….

 And-the-winner-is___

 

Estimats companys, ja tenim guanyador del LOGO DE L’APIMA.

El dia 15 d’abril se penjarà el logo guanyador així com el seu nom i curs.

Gràcies a tots per la vostra participació, tant per haver presentat un logo com per entrar a votar-lo.

de apimajmthomas

EL 15 D’ABRIL: TENIM LA PARAULA

cartell 15A I Jornada Llibre Verd

UNA ALTERNATIVA PARTICIPATIVA PER A L’EDUCACIÓ.
Davant la realitat educativa actual, resulta imprescindible l’adopció d’iniciatives de base per fer propostes constructives i dialogades i amb tendència a aconseguir l’objectiu primordial que s’ha de plantejar un sistema educatiu: contribuir a la cohesió social i garantir la igualtat d’oportunitats. El sistema educatiu ha d’atendre la diversitat i ha de treballar per compensar les diferències (socials, econòmiques, de provinença o de gènere) i per donar a tothom les mateixes oportunitats.

Sembla necessari, en aquests moments, impulsar un marc de participació i de reflexió dialogada que tingui com a finalitat la realització de propostes encaminades a la formulació d’una alternativa democràtica per una educació de futur. Si aquest debat resulta fructífer, els seus principis podrien ser la base d’un pacte social per a l’educació. Un pacte que cobraria legitimitat i sentit democràtic si neix com a iniciativa social de base, originat en la reflexió i el debat i produït per la comunitat educativa amb les necessàries aportacions del món científic i dels diferents agents socials que vulguin participar del procés. No es tracta de cercar un pacte polític per orientar lleis que ordenin –administrin- el sector educatiu; es tracta d’omplir de continguts substantius l’àmbit educatiu amb les aportacions realitzades per aquells que viuen la realitat educativa com a actors.

És evident que, amb aquesta iniciativa “El llibre verd” es vol obrir un procés de participació social i ciutadana encaminat a la presentació d’una alternativa democràtica per a l’educació. Invitem totes les persones, col•lectius i organitzacions interessades en el tema educatiu a participar en aquest debat.

L’Apima del Joan Mª Thomàs se suma a la iniciativa de la Plataforma Crida per comunicar i participar en les pàgines del Llibre verd de l’educació.

Nosaltres també volem aportar el nostre debat i les nostres propostes com a comunitat educativa del nostre centre.

 

El 15 d’abril :Tenim la paraula.

 

Pd Es recomana que els estudiants assisteixin a la jornada amb els seus pares.

Si no és possible, els pares del menor han de signar una autorització nominal a un altre adult.(s’adjunta model).

AUTORITZACIÓ NOMINAL PER A MENORS UNITARIA

 

de apimajmthomas