SOL·LICITUD DEL APIMA A LA COMUNITAT EDUCATIVA

foto Apima logo

Estimados miembros de la comunidad educativa del Joan Maria Thomàs,

El curso pasado al constituirnos como Apima, nos dimos cuenta de la necesidad de organizar una “Escuela de Padres” en la que tratar a través de talleres y charlas aspectos que afectan a la vida de nuestros hijos y por lo tanto a la familia.

Este curso lo iniciaremos con tres charlas a las que por supuesto estáis todos invitados y de las que os iremos informando. Las tres charlas propuestas para este curso son:

– Internet, xarxes socials i adolescència.
– Trastorns alimentaris a l’adolescència. Quins són, com detectar-los i com actuar.
– Drogues i alcohol: Informació, prevenció i desenvolupament de conductes responsables.

Queríamos transmitiros nuestra inquietud como padres y solicitar que el centro organizara charlas o actividades dirigidas a los alumnos para que entre todos ayudemos a que nuestros hijos, vuestros alumnos, desarrollen conductas responsables. Y una educación en valores.

Gracias por vuestra comprensión y colaboración.

Gloria Ferrer Camps
Presidenta Apima

————————————————————————————————————————

Benvolguts membres de la comunitat educativa del Joan Maria Thomàs,

El curs passat en constituir-nos com Apima, ens vam adonar de la necessitat d’organitzar una “Escola de Pares” en la qual tractar a través de tallers i xerrades aspectes que afecten a la vida dels nostres fills i per tant a la família.

Aquest curs ho iniciarem amb tres xerrades a les quals per descomptat estau tots convidats i de les quals us anirem informant. Les tres xerrades proposades per a aquest curs són:

– Internet, xarxes socials i adolescència.
– Trastorns alimentaris a l’adolescència. Quins són, com detectar-els i com actuar.
– Drogues i alcohol: Informació, prevenció i desenvolupament de conductes responsables.

Vos volíem transmetre la nostra inquietud com a pares i sol•licitar que el centre organitzés xerrades o activitats dirigides als alumnes perquè entre tots ajudem al fet que els nostres fills, els vostres alumnes, desenvolupin conductes responsables. i una educació en valors.

Gràcies per la vostra comprensió i col•laboració.

Gloria Ferrer Camps
Presidenta Apima

de apimajmthomas

RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT

foto Apima logo

RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT

Benvolguts/des pares i mares,

A finals de novembre o principis de desembre tindrà lloc la renovación parcial del Consell Escolar de l’institut. Nosaltres com a pares haurem d’elegir un representant dels pares i mares.

Per tal de poder exercir el dret de vot i/o presentar-se com a candidat, es necessari estar correctament censat. Per la qual cosa sol•licitam reviseu el cens que està exposat al Hall de l’institut. El termini de reclamacions finalitza el proper 21 d’octubre a les 12.00hores.

Entre el dilluns 27 d’octubre i el dimarts 4 de novembre a les 12.00 h, s’obrirà el termini de presentació de candidatures, que s’haurà de fer per escrit i adreçat a la direcció del centre.

El dia 12 de novembre es publicaran les candidatures provisionals.

El dia 17 de novembre a les 12 hores finalitzarà el termini de reclamacions de les candidatures provisionals i el dia 20 es publicaran les candidatures definitives i començarà la campanya electoral.

El dia 1 de decembre eleccions de pares i mares.

Esperam la vostra col•laboració i participació.

Atentament

Gloria Ferrer Camps
Presidenta Apima

de apimajmthomas

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: ALEMAN 2º ESO

Ante las continuas quejas que han llegado al Apima por parte de padres de 2º de ESO descontentos por cómo se han hecho los grupos en alemán, os notificamos nuestra actuación y la respuesta por parte del Director del centro.

En 2º de ESO hay dos grupos de alemán y en cada uno de ellos coinciden alumnos nuevos con otros que ya comenzaron el curso pasado. A todos los padres se nos ha hecho comprar el libro de alemán 2 y ahora se nos comunica que volverán a empezar como el curso pasado y con el libro del curso pasado, alemán 1.

Además del gasto que supone a todas las familias la compra de los libros, se le suma la desilusión de los chicos porque repiten lo mismo del curso pasado y el estrés de los nuevos porque tienen que asimilar los conceptos más rápidamente.

Solicitamos al Director que buscara una solución efectiva para que todos los alumnos reciban las clases de alemán según el nivel que les corresponde.

Ante esta situación, el director nos respondió diciendo que solamente hay una profesora de alemán en el centro y que según el currículum de segunda lengua extranjera, “…ha de ser prou flexible com per ajustar-se a la varietat de nivells que pot presentar l’alumnat, que té la possibilitat d’iniciar-ne i finalitzar-ne l’aprenentatge en qualsevol dels cursos de l’etapa. Així, en aquest currículum, es pren com a referència el currículum general de llengua estrangera i es desenvolupen els nivells bàsics que s’han d’ajustar a les característiques de l’alumnat”.

Llegados a este punto y viendo que desde la dirección del centro no van a cambiar la organización de las clases, desde el Apima recomendamos a todos los padres preocupados por este tema, que se acerquen a hablar con la profesora de alemán para que les explique la organización de sus clases.

foto Apima logo

de apimajmthomas

COMUNICAT DE L’APIMA A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

foto Apima logo

Estimat Damià,

Com a conseqüència de la suspensió del TIL per part del TSJIB el passat setembre, nosaltres com a pares, estam preocupats i volem sabre quina és la situació del PLC de l’IES Joan Mª Thomàs.

Esperam que s’assumexi amb responsabilitat, seny i molta cura. Primer, perquè els PLC han de ser un instrument de cohesió i d’enriquiment col•lectiu, més necessari que mai en l’enrarida situació actual i segon, per poder començar a realitzar les activitats lectives sobre bases mínimament sòlides; és a dir, tenint molt clar la direcció, els professors, els alumnes de primer cicle d’ESO i nosaltres, les famílies, en quina llengua s’impartirà cada una de les matèries.

Tenint present que l’actual situació d’incertesa es pot prolongar durant un període relativament llarg de temps, i amb la finalitat de mitigar el seu impacte negatiu sobre l’activitat acadèmica dels nostres fills, confiam en el criteri de cada professor per adaptar-se a la nova situació dins la seva matèria, amb les seves característiques i material didàctic, per tal d’evitar perjudicis als nostres fills.

Gloria Ferrer Camps
Presidenta Apima

de apimajmthomas