PACTE PER L’EDUCACIÓ

foto Apima logoimages mafalda VI

Ahir vàrem participar de la reflexió i col·laboració amb la FAPA en la construcció del “Pacte per l’Educació”.

Va ser molt enriquidor i profitós!

Comptam tots!   Tots contam!

de apimajmthomas

REUNIÓ FAPA MALLORCA – APIMAS

Benvolguts companys i companyes, el passat 7 de febrer ens hem trobat uns 45 representants de 35 APIMA a per compartir informació i opinions. La vostra participació en aquestes reunions és molt important, ens permet conèixer-nos més i tenir informació de primera mà per orientar la nostra tasca i que sigui realment representativa. Ja heu rebut alguns correus sobre temes concrets,però vos feim un breu resum del que es va parlar pels qui no poguéreu assistir i vos adjuntam el document gràfic de suport de la reunió.

JORNADES FAMÍLIA I ESCOLA- 6-7 març 2015.

A més de la informació general sobre les Jornades, que ja vos hem enviat i podeu trobar a fapamallorca.org/jornades2015, informàrem de:

● Pòsters: ja hi ha 20 pòsters d’experiències de participació inscrits, entre APIMA i les universitats del grup de recerca. El periode per enviar el guió o resum s’ha ampliat fins dia 16 de febrer. Vos recordam les dates més importants, pensau que les Jornades sou les APIMA.

○ 16 febrer – data límit per enviar guió-resum a ice@uib.cat

○ 23 febrer a les 21h – data límit per enviar pòster en format PDF a ice@uib.cat

○ 27 febrer – data límit d’inscripcions

○ 5 març a les 21h – data límit per entregar els pòsters en format paper a l’ICE-IRIE o a la consergeria de l’edifici de Sa Riera.

● Tallers: en el moment de la inscripció haureu de seleccionar per ordre de preferència els tallers als què voleu participar:

La participació individual de les famílies: És un fet acceptat per tothom que la col·laboració dels pares i mares en els processos d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills millora significativament els seus resultats. Aquesta col·laboració és demandada constantment pels docents i sovint pels pares, però no sempre es pot dur a terme de manera satisfactòria. Objectiu: Analitzar les dificultats i barreres amb què ens trobam docents i famílies, així com possibles vies i estratègies per arribar a una vertadera col·laboració en l’educació dels nostres fills a l’entorn escolar.

La participació col·lectiva de les famílies (2 tallers: Infantil-Primària i Secundària): El canvi a l’educació que tots volem i per la què treballam requereix una comunitat educativa cohesionada i conscient de la seva identitat i funcions. El paper del col·lectiu de famílies en la comunitat educativa necessita “créixer” i assolir una major maduresa. Objectiu: Analitzar les relacions entre els distints grups de les comunitats educatives, des del prisma de les famílies i la seva integració com a col·lectiu.

La relació centre educatiu i entorn social: L’educació dels nins i joves no es limita als àmbits familiar i escolar, en tot lloc i en tot moment l’entorn influeix en el seu desenvolupament com a persones. Objectiu: Analitzar aquest àmbit educatiu extraescolar i la relació entre la comunitat educativa i l’entorn social dels centres.

● Enquesta: En col·laboració amb la Fundació Gadeso, s’ha preparat una enquesta sobre la participació de les famílies, els resultats de la qual formaran part de les Jornades i ens ajudaran en la millora de la relació família i escola. L’heu rebut informació en format pdf i es pot contestar fins dia 24 de febrer online a http://www.fapamallorca.org/enquesta

PACTE PER A L’EDUCACIÓ.

Es va explicar el procés de construcció del Pacte i la constitució d’Illes per un Pacte, en la qual hi hem participat activament des del primer moment, seguint el mandat de la darrera Assemblea en què es definí la línia de treballar proactivament per a l’Educació dels nostres fills i filles. Sobre el primer esborrany, els membres de la Junta que han format part dels equips de redacció, varen comentar com havien viscut el procés i les línies principals dels quatre grans blocs en què es divideix.

S’obrí un torn de paraula i de preguntes molt interessant, que ens va permetre conèixer de primera mà les vostres opinions i com havia arribat la informació a les APIMA. Es va debatre sobre distints aspectes del document com l’autonomia dels directors, la laïcitat, educació 0-3, l’oportunitat única que significava el Pacte, si havia de reflectir la situació de retallades que sofrim, si havia de demanar la derogació de la LOMCE o si ja estava implícit en els postulats del document una superació d’aquesta llei, els distints nivells de concreció del document, el paper de la Universitat i la transició dels alumnes, la pluralitat actual d’Illes per un Pacte i la necessitat d’ampliar-la, l’oportunitat d’introduir reformes metodològiques en aquest document o el calendari previst per al procés, en una mostra no exhaustiva dels temes debatuts. Els aspectes que es tractaren varen ser múltiples i demostren l’interès i la necessitat de debat sobre el sistema educatiu. Els assistents expresaren la voluntat de seguir participant en aquest procés iniciat dins Illes per un Pacte i que la veu de les famílies sigui present en qualsevol debat que afecti a l’educació dels nostres fills i filles. Es va plantejar si havíem de votar o ratificar l’esborrany actual però els assistents exposaren que les APIMA no havien pogut analitzar-lo ni debatre’l. Sense una opinió pròpia i fonamentada de les APIMA i sabent que el document sofriria modificacions per esmenes d’altres entitats, es va acordar que FAPA dugués al proper plenari d’Illes per un Pacte la proposta de seguir treballant aquest document per millorar-lo, fer-lo més plural i arribar a un acord més ampli i sòlid. Així obrim un període d’aportacions de les APIMA sobre l’esborrany mitjançant el correu pacte@fapamallorca.org, del qual ja heu rebut informació detallada.

NOVETATS FISCALS 2015.

A partir de l’any 2015, s’obligarà a totes les associacions, incloses les APIMA, sigui quin sigui el seu rendiment econòmic a fer la declaració de l’Impost de Societats. Fins ara la norma obligava a fer declaració només a les entitats que superassin els 100.000 euros de moviment econòmic anual, però ara totes les entitats hauran de declarar, estiguin exentes o no de fer cap pagament. Des de la junta directiva hem iniciat un procés de consultes amb l’administració tributària i amb l’assessoria comptable de la Federació per aclarir completament aquesta situació i plantejar possibles solucions. Així mateix, la Confederació CEAPA tendrà pròximament una reunió a nivell nacional per tractar aquest tema. Vos mantendrem informats d’aquestes passes i en tenir informació més definitiva vos la farem arribar. En qualsevol cas, volem recordar-vos la obligatorietat de dur la gestió comptable i financera de l’associació de la manera més clara possible. FAPA Mallorca fa cada any cursos de comptabilitat per a APIMA amb la finalitat de que la nostra gestió sigui segura i el més senzilla possible, posau-vos en contacte amb nosaltres si voleu més informació.

ALTRES TEMES.

L’extensió necessària per tractar els dos primers temes ens va obligar a tractar de manera més general els altres temes. De la majoria teniu informació més detallada a la web o la rebreu més endavant. Contactau amb FAPA per a més informació o preguntes.

● Programa Llegim en Família

● Projectes Solidaris

● Curs LOPD – 21 febrer

● Taller d’empoderament FERYA – 27-28 febrer

● Assemblea – 27 de març – Eleccions i renovació de Junta Directiva

 

Atentament,

Junta directiva de FAPA Mallorca

de apimajmthomas

INTERNET, XARXES SOCIALS I ADOLESCÈNCIA

Estimades families,

El passat dimecres 28 de gener varem fer la primera xerrada de l’Escola de Pares. Va ser una actividad molt enriquidora. Volem agrair la vostra assistència i vos esperam per les següents xerrades.

Adjuntam els recursos facilitats pel ponent. També penjarem uns videos sobre aquest tema. Els deixarem dins la carpeta Escola de Pares.

Vos recordam que tota la documentació la podreu trobar al apartat de la nostra pàgina web, dins Escola de Pares.

recursos ciberbullying

móviles y adolescencia:                  https://www.youtube.com/watch?v=HBbz6t3d-bo

El peligro de las redes sociales:    https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY

Salut.

de apimajmthomas