RIESGOS EN INTERNET Y REDES SOCIALES

Estimats amics, el passat 27 de gener ens trobarem a la biblioteca de l’institut per xerrar sobre els problemes de les noves tecnologies. Va estar molt interessant i educatiu. Ens va acompanyar la Policia Nacional.

En una hora i mitja ens varen explicar quins problemes podia haver tant a internet com a les xarxes. Varem aprendre molt i estam segurs que aquest és el camí per poder arribar a entendre millor els nostres infants.

Gràcies a tots els que vinguéreu, i als que no, vos esperam a la pròxima.

2016-01-27 18.51.592016-01-27 19.07.48 2016-01-27 19.24.22 2016-01-27 19.25.33 2016-01-27 19.43.55 2016-01-27 20.07.06 2016-01-27 20.18.22

de apimajmthomas

RIESGOS ASOCIADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y AL USO DE LAS REDES SOCIALES

 

Benvolguts pares i mares,

Estimades famílies, el pròxim 27 de gener celebrarem la Trobada Educativa “Riesgos asociados a la nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales” a la biblioteca del nostre institut. Vos recordam que les nostres trobades són actives i participatives i estan dins el marc FERYA (famílias en red y activas).

Aquesta trobada es durà a terme per part de la Policia Nacional.

La nostra Apima és un espai de participació i d’oportunitats.

Vine i participa!

ScreenHunter_450 Jan. 20 09.57

de apimajmthomas

ACTIVITATS PRIMER TRIMESTRE

Estimats associats, volem informar-vos breument de les accions dutes a terme des de d’inici de curs.

Assemblea general.

L’11 de novembre de 2015  Varem  exposar el nostre projecte i varem recollir les vostres inquietuds i suggeriments.

Enquesta de valoració als pares associats.

Recull de dades de les enquestes que varem rebre per part dels associats. Les principals inquietuds eren els deures, els exàmens, la planificació, la metodologia i la convivència en el centre.

Espai de trobades educatives.

L’Apima del JM Thomàs dona suport i treballem per fer realitat el projecte Ferya (familias en red y activas) És un programa de capacitació de les famílies perquè actuem de manera participativa i eficaç davant els riscos que afecten als nostres fills i filles:Per aixó totes les trobades són participatives i cerquen l’implicació i l’interactuació entre els pares i els professionals.

Trobades

– 25 de novembre de 2015, “Motivació i tècniques d’estudi que possibilitin la millora dels nostres fills”

– 16 de desembre de 2015 :Prevenció de riscos als nostres fills.

– Propera activitat 27 de gener de 2016. “Riscs associats a les noves tecnologies i a l’ús de les xarxes socials” a càrrec de la Policia Nacional. Vos mantindrem informats.

A l’octubre l’Apima va comunicar la seva disposició a col·laborar a les activitats que s’estimessin oportunes per part del centre i varem proposar la realització al mes de desembre d’un sopar o qualque activitat per ajudar als alumnes que van de viatge d’estudis a finançar el seu viatge, però no va poder ser per falta de coordinació del centre.

 Sol·licitud a la Conselleria d’Educació i Universitat. Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, juntament amb l’Apima del Conservatori a formar part de la comissió del PEI

També es va demanar una representació d’alumnes del PEI.Per tal de poder col·laborar i treballar en la millora del programa.

Aquest gener ens han contestar de la Direcció General de Centres que estam convidats a la propera reunió de la comissió i esperem mantenir altra reunió amb la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres, amb l’objectiu de recollir totes les opinions i aportacions que es puguin realitzar de cara a la organització del proper curs acadèmic.

Vos informarem de les nostres intervencions en les reunions.

Consell escolar de 22 de desembre 2015.

La intervenció de l’Apima, va transmetre les nostres inquietuds i suggeriments. Els temes principals van ser:

– Les nostres preocupacions sobre la racionalitzacions dels deures,

– La necessitat d’una planificació dels exàmens i les feines amb suficient antelació que permeti la organització de les tasques per par dels nostres fills.

– La metodologia principalment basada en l’exposició i memorització.

– La preocupació per la convivència al centre. L’Apima sol·licità una revisió i actualització del pla de convivència del centre i va oferir la seva disposició a col·laborar, activant als pares a participar en un tallers organitzats per l’Apima amb activitats que promoguin la convivència i mesures per afrontar els conflictes des del diàleg i la restauració i convidà a la direcció del centre, professors i alumnes a realitzar-les a les seves hores lectives. Són tallers gratuïts, per tal de crear un pla de convivència adaptat, eficaç i participatiu.

————————————————————————–

Estimados asociados, queremos informaros brevemente de las acciones llevadas a cabo desde de inicio de curso.

Asamblea general.

El 11 de noviembre de 2015 Expusimos nuestro proyecto y recogimos vuestras inquietudes y sugerencias.

Encuesta de valoración a los padres asociados.

Recogida de datos de las encuestas que recibimos por parte de los asociados. Las principales inquietudes eran los deberes, los exámenes, la planificación, la metodología y la convivencia en el centro.

Espacio de “trobades educatives”.

El Apima del JM Thomàs da apoyo y trabajamos para hacer realidad el proyecto Ferya (familias en red y activas) Es un programa de capacitación de las familias para que actuemos de manera participativa y eficaz ante los riesgos que afectan a nuestros hijos e hijas: Por eso todos los encuentros son participativos y buscan la implicación y la interactuación entre los padres y los profesionales.

Trobades

– 25 de noviembre de 2015, “Motivación y técnicas de estudio que posibiliten la mejora de nuestros hijos”

– 16 de diciembre de 2015 :”Prevención de riesgos de nuestros hijos”.

– Próxima actividad 27 de enero de 2016. “Riesgos asociados en las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales” a cargo de la Policía Nacional. Os mantendremos informados.

En octubre la Apima comunicó su disposición a colaborar en las actividades que se estimaran oportunas por parte del centro y propusimos la realización en el mes de diciembre de una cena o alguna actividad para ayudar a los alumnos que van de viaje de estudios a financiar su viaje, pero no pudo ser por falta de coordinación del centro.

 Solicitud a la Consellería de Educación y Universidad. Dirección general de Planificación, Ordenación y Centros, junto con la Apima del Conservatorio a formar parte de la comisión del PEI.

También se pidió una representación de alumnos del PEI para poder colaborar y trabajar en la mejora del programa.

Este enero nos han contestado de la Dirección General de Centros que estamos invitados a la próxima reunión de la comisión y esperamos mantener otra reunión con la Dirección General de Planificación Ordenación y Centros, con el objetivo de recoger todas las opiniones y aportaciones que se puedan realizar de cara a la organización del próximo curso académico.

Os informaremos de nuestras intervenciones en las reuniones.

Consejo escolar del 22 de diciembre 2015.

La intervención de la Apima, transmitió nuestras inquiertudes y sugerencias. Los temas principales fueron:

– Nuestras preocupaciones sobre la racionalización de los deberes,

– La necesidad de una planificación de los exámenes y los trabajos con suficiente antelación que permita la organización de las tareas por parte de nuestros hijos.

– La metodología principalmente basada en la exposición y memorización.

– La preocupación por la convivencia en el centro. La Apima solicitó una revisión y actualización del Plan de Convivencia del Centro y ofreció su disposición a colaborar, activando a los padres a participar en un talleres organizados por la Apima con actividades que promuevan la convivencia y medidas para afrontar los conflictos desde el diálogo y la restauración e invitó a la dirección del centro, profesores y alumnos a realizarlas en sus horas lectivas. Son talleres gratuitos, para crear un plan de convivencia adaptado, eficaz y participativo

de apimajmthomas